Chcesz kupić mieszkanie albo dom?
Sprawdź nieruchomość i umów się z nami na odbiór

Sprawdzamy nieruchomości na terenie całej Polski i pomagamy przy odbiorze od deweloperów
Przeprowadzamy badanie nieruchomości i tworzymy raport o jej stanie technicznym, który umocni pozycję w relacji ze sprzedawcą i pomoże w decyzji czy odebrać nieruchomość.
Nie czekaj aż pojawią się ukryte wady!
Sprawdź nieruchomość okiem fachowca!
Przed dokonaniem odbioru warto skonsultować
się z doświadczonym radcą prawnym!
Odbiór lokalu od dewelopera – co powoduje
Odbiór lokalu albo domu wybudowanego przez dewelopera to czynność niezwykle istotna w inwestycji deweloperskiej szczególnie z punktu widzenia nabywcy. Niestety w dalszym ciągu bywa bagatelizowana.  Dlaczego ta czynność jest tak istotna? Przede wszystkim dlatego, że w trakcie tej czynności spisywany jest protokół odbioru, w którym nabywca wytyka deweloperowi wszystkie dostrzeżone wady oddawanego lokalu. Po potwierdzeniu odbioru lokalu na nabywcę przechodzi z kolei utrzymanie lokalu i ryzyko jego uszkodzenia. Niezmiernie istotne jest, żeby odbiór deweloperski przeprowadzić profesjonalnie przy wykorzystaniu wiedzy fachowej tym bardziej, że niezwykle rzadko zdarza się, żeby w trakcie odbioru nie wykryto jakiejkolwiek wady.  Zamów odbió...
Rękojmia a gwarancja w stosunku do dewelopera
Decydując się na zakup mieszkania albo domu od należy pamiętać o uprawnieniach wynikających z rękojmi i gwarancji. Nowe lokum nie zawsze jest bez wad, a te ujawniają się czasami po latach i nie sposób dostrzec je w trakcie odbioru technicznego.  Uprawnienia związane z usunięciem wad przysługują zarówno w przypadku rynku pierwotnego jak i wtórnego. Przed zawarciem umowy deweloperskiej albo umowy sprzedaży w przypadku wyniku wtórnego warto zapoznać się z tym, co zapewnia nabywcy ustawa, a co gwarantuje sprzedawca. Rękojmia a gwarancja.  Oba pojęcia bywają ze sobą mylone. Rękojmia to wynikająca z ustawy odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady fizyczne i prawne. Wady prawne to na przykład obciążenie lokalu prawami osób trzecich....
Jak odstąpić od umowy deweloperskiej?
Ustawa regulująca relacje nabywców z deweloperami, czyli ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wskazuje na konkretne sytuacje, w których możliwe jest odstąpienie od umowy. Zgodnie z jej treścią nabywca ma prawo odstąpić w sześciu przypadkach: 1) jeżeli umowa deweloperska nie zawiera elementów, o których  w art. 22 ustawy deweloperskiej ; 2) jeżeli informacje zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian, które nastąpiło pomiędzy doręczeniem prospektu a podpisaniem umowy deweloperskiej; 3) jeżeli deweloper nie doręczył prospektu informacyjnego albo informacji o jego zmianie; 4) jeżeli informacje zawarte w prospek...
FAQ
W przypadku sprawdzenia 3 i więcej nieruchomości przekazanych do sprawdzenia ceny ustalane mogą być indywidualnie. 
Negocjuj, albo zleć to nam. Współpracujemy z prawnikami z bogatym doświadczeniem zdobytym zarówno w obsłudze deweloperów, jak i w procesach przeciwko nim. W ramach usługi „pomoc prawna” przeprowadzimy negocjacje z deweloperem
Nasze usługi skierowane są na pomoc osobom nabywającym nieruchomości. Raport ma być narzędziem, które pomoże wymóc na deweloperze wykonanie poprawek albo obniżenie ceny. Dzięki raportowi umocnisz swoją pozycję negocjacyjną. Jeżeli stan wynikający z raportu wykaże odstępstwa od zapewnień wynikających z umowy albo prospektu informacyjne Twoje na uzyskanie korzystnego dla Ciebie rozwiązania znacznie wrosną.
W zakresie naszej działalności współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi jak i z firmami.
Uprawnienia w relacji z deweloperem wynikają z charakteru wykrytego odstępstwa od umowy.
Jeśli deweloper wykonał wadliwie nieruchomość możesz w przypadku wad istotnych odmówić odbioru, a w przypadku innych pomimo odbioru żądać ich usunięcia, ewentualnie obniżenia ceny.
Niezależnie od tego, jeżeli istnienie wady spowodowało szkodę, masz także uprawnienie do żądania jej naprawienia.
W zależności od zapisów w umowie można także dochodzić kar umownych za okres opóźnienia.  Jeżeli deweloper przekroczy termin na wybudowanie i oddanie nieruchomości możesz odstąpić od umowy i domagac się zapłaty odszkodowania (więcej tu). Jeżeli opróżnił się, to w zależności
 
Raport sporządzany jest przy okazji czynności odbioru nieruchomości od dewelopera. opinia wyrażona w raporcie pomaga w podjęciu decyzji, czy lokal formalnie odebrać, czy odmówić odbioru. Raport zawiera dane o nieruchomości, wykrytych wadach i niezgodnościach z umową deweloperską albo zapewnieniami sprzedawcy. Może być wykorzystany do negocjacji nt. ceny albo stanowić podstawe żądania usunięcia niezgodności.