Krok 1

Wybierasz opcję nieruchomości do sprawdzenia zaznaczając jej wielkość i rodzaj. Może być to nieruchomość, którą zamierzasz kupić, w stosunku do której zawarta została umowa deweloperska.

Krok 2

Umawiamy wizytę naszego eksperta, który udaje się na wskazane miejsce i dokunuje badania nieruchomości sporządzając raport, a w przypadku inwestycji deweloperskiej uczestniczy w odbiorze.

Krok 3

Raport o stanie technicznym nieruchomości w formie pdf otrzymujesz w ciągu 48 godzin.

Krok 4

Raport może stanowić podstawę do zgłoszenia niezgodności z umową, projektem, czy prospektem informacyjnym, zgłoszenia wad i usterek, negocjacji ceny, a nawet do odstąpienia od umowy w przypadku wykrycia wad istotnych.