Deweloper opóźnia się z oddaniem lokalu. Jakie są moje prawa?
Niedotrzymanie terminów z umowy deweloperskiej uaktualnia możliwość dochodzenia zarówno kar umownych w przypadku ich zastrzeżenia, jak i...
Zarządca i umowa o zarządzanie częściami wspólnymi przez Dewelopera
Podmiotem, który jako pierwszy prowadzi zarząd nowowybudowaną nieruchomością jest Deweloper. Wspólnota mieszkaniowa w takim bloku powsta...
Czym się różni rachunek powierniczy zamknięty od rachunku powierniczego otwartego
Ustawa deweloperska nakłada na Dewelopera prowadzenie dla każdej inwestycji rachunku powierniczego. Jest to rodzaj rachunku bankowego, na który...
Nieruchomość ma wady, jak zareagować?
Podstawowym zabezpieczeniem nabywcy lokalu od Dewelopera jest tzw. ustawa deweloperska, umowa deweloperska zawarta w formie aktu notarialnego oraz pro...
Kiedy wykryte wady lokalu uprawniają do odmowy odebrania lokalu?
Dokonanie odbioru od Dewelopera jest czynnością niezwykle istotną a niestety wciąż dość mocno bagatelizowaną przez nabywców. Choć okres rękojmi...
Upadłość dewelopera
Zawierając umowę deweloperską należy zdawać sobie sprawę z ryzyka z tym związanego. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego albo domu jedno...
Jak odstąpić od umowy deweloperskiej?
Ustawa regulująca relacje nabywców z deweloperami, czyli ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wskazuje n...
Rękojmia a gwarancja w stosunku do dewelopera
Decydując się na zakup mieszkania albo domu od należy pamiętać o uprawnieniach wynikających z rękojmi i gwarancji. Nowe lokum nie zawsze jest bez wad,...
Odbiór lokalu od dewelopera – co powoduje
Odbiór lokalu albo domu wybudowanego przez dewelopera to czynność niezwykle istotna w inwestycji deweloperskiej szczególnie z punktu wid...