Czym się różni rachunek powierniczy zamknięty od rachunku powierniczego otwartego

Ustawa deweloperska nakłada na Dewelopera prowadzenie dla każdej inwestycji rachunku powierniczego. Jest to rodzaj rachunku bankowego, na który nabywcy  dokonują regularnych wpłat na poczet inwestycji danego dewelopera. 

Z tych środków Deweloper w miarę postępu prac może wypłacać środki na poczet budowy i wykończenia lokali. Bank z kolei kontroluje zaawansowanie prac i cel na jaki są przekazywane, co ma zabezpieczać interes nabywców.
Zarówno w przypadku otwartego, jak i zamkniętego rachunku wypłata na rzecz dewelopera następuje po spełnieniu określonych warunków. 
W przypadku otwartego rachunku, po zakończeniu konkretnego etapu Inspektor nadzoru sprawdza, czy prace objęte harmonogramem zostały wykonane, a po zaakceptowaniu bank wypłaca deweloperowi określoną sumę, ustaloną w umowie.
W przypadku zamkniętego rachunku powierniczego wypłata deweloperowi następuje dopiero po wykazaniu przed bankiem, że deweloper dokonał aktem notarialnym przeniesienia na nabywcę prawa własności.
Zdecydowanie częściej spotykanym rozwiązaniem jest stosowanie otwartego rachunku, co daje możliwość Deweloperowi korzystania z wpłaconych środków na cel związany z inwestycją. Korzystniejszym zaś dla klienta i bezpieczniejszym jest rozwiązanie z zamkniętym rachunkiem.