Upadłość dewelopera

Zawierając umowę deweloperską należy zdawać sobie sprawę z ryzyka z tym związanego. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, tzw. ustawa deweloperska tylko częściowo zabezpiecza prawa nabywcy. 

Przed wyborem dewelopera i zawarciem umowy należy w miarę możliwości go sprawdzić analizując choćby dane z Krajowego Rejestru Sądowego czy sondując jakie są opinie o deweloperze na rynku.
Wykluczyć nie można, że deweloper popadnie w niewypłacalność i ogłosi upadłość. Sytuację dotyczącą upadłości dewelopera reguluje Ustawa prawo upadłościowe. Daje ona szereg możliwości przez co upadłość nie oznacza końca inwestycji i straty pieniędzy.
Postępowanie upadłościowe prowadzone jest tak, aby roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – aby zostało zachowane również dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika. W przypadku ogłoszenia upadłości głos decydujący mają nabywcy lokali. Zgodnie z treścią ustawa, w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości, grupa składająca się z przynajmniej 20 procent nabywców może złożyć propozycję rozwiązania tej kwestii. Nabywcy mogą domagać się prowadzenia dalej inwestycji przez syndyka, czy sprzedaży inwestycji w budowie, z której mogliby liczyć na zaspokojenie swoich roszczeń.
Możliwe jest dokończenie budowy przez upadłego dewelopera. Do tego potrzeba zgody sędziego komisarza, który podejmuje decyzję po rozważeniu wszelkich aspektów realizowanej inwestycji, w tym dobra nabywców i realne możliwości dewelopera. Syndyk prowadzi przedsięwzięcie deweloperskie dalej pod warunkiem podjęcia uchwały dot. propozycji układowych i zgody na kontynuację. 
Ostatecznością jest  tzw. likwidacja przedsięwzięcia deweloperskiego. Ma ona miejsce w przypadku uznania że realizacja przedsięwzięcia z racjonalnego punktu widzenia jest niemożliwa. Wówczas dochodzi do sprzedaży nieruchomości.
W kontekście upadłości należy wspomnieć o rachunkach powierniczych. W przypadku zamkniętego rachunku powierniczego zwracana jest nabywcy cała kwota na nim zgromadzona, a w przypadku otwartego, tyko część, za etap który nie został ukończony i odebrany przez przedstawiciela banku.