Po czynności odbioru deweloperskiego dokonywanego przy udziale naszego fachowca tworzony jest raport. Raport to informacja o stanie nieruchomości będąca podsumowaniem czynności sprawdzenia lub odbioru nieruchomości. Zawiera także dokumentację zdjęciową obrazującą stan nieruchomości i dokumentującą stwierdzone uchybienia.
Sporządza go fachowiec który dokonuje sprawdzenia nieruchomości i asystuje przy odbiorze jako przedstawiciel Kupującego.
Raport to też informacja o tym które elementy  są wadliwe i pomaga sprecyzować oczekiwania Kupującego wobec Sprzedającego. Opisuje usterki nieruchomości ujawnione w trakcie czynności sprawdzających i odstępstwa od tego do czego zobowiązał się Deweloper.
Mając dowody na wystąpienie wad łatwiej rozmawiać ze Sprzedającym. Raport może posłużyć do zgłoszenia wad, żądania ich usunięcia, jak i do negocjacji ceny i żądania jej obniżenia w przypadku braku możliwości usunięcia wad
Na odbiorze fachowiec rekomenduje czy dokonać odbioru od Dewelopera i przyjąć na siebie ciężar utrzymania nieruchomości, czy ze względu na wystąpienie wad istotnych odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.
Raport trafia do klienta ciągu 48 godzin po odbiorze z udziałem fachowca
Pobierz przykład